УЧИЛИЩЕН РАЙОН* Районът на Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“, според РУО – Стара Загора, ползван при кандидатстване за прием в I клас, 2020 г.