Ваня Хаджиева

Ваня Хаджиева
Учител в начална степен.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2013 г.

Бакалавър - "Начална училищна педагогика с чужд език" към Тракийски университет - гр.Стара Загора

Магистър - "Педагогическо и психологическо консултиране" към Тракийски университет - гр.Стара Загора