Мая Сандева

Мая Сандева
Старши учител по Биология и Химия.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2007 г.

Магистър - "Биология и Химия" към ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив