Е-ВЕСТНИК ИСКРИЦИ
Брой 12 – 2016
Брой 11
От 2005 г. учениците на Второ ОУ списват сами училищния вестник „Искрици“.
Брой 10
Брой 9
Брой 8
Брой 7
Брой 6
Брой 5
Брой 4
Брой 3
Брой 2
Брой 1