Маруся Колева

Маруся Колева
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2011 година.

Бакалавър - "Начална училищна педагогика" към ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив
Магистър - "Педагогика - детски учител и начален учител" към Тракийски университет - гр.Стара Загора.
Професионална квалификация - Английски език

V ПКС