СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

https://lh3.googleusercontent.com/-URVR8x6PRp4/XdP3XKKMd_I/AAAAAAAAWck/TevECbh2CLoKfDknj7ksdMl5kPPNRR3dACLcBGAsYHQ/h1200/e6f8da.png
СЕДМИЧНА ПРОГРАМА – ВТОРИ СРОК, 2020/2021 г. Още документи за ученика ще откриете в секция ДОКУМЕНТИ.
  • ЗУЧ – Задължителен учебен час
  • ИУЧ – Избираем учебен час
  • ФУЧ – Факултативен избираем час (свободно избираем)
2020/2021
1. клас
2. клас
3. клас
4. клас
5. клас
6. клас
7. клас
 Учебни седмици
31 (14+1)
32 (14+1)
32 (14+1)
32 (16)
34 (16)
34 (16)
36 (18)
 Начало на учебната година
16 септември
 Край на I учебен срок
2 февруари
 Начало на II учебен срок
 4 февруари
 Край на II учебен срок
31 май (7 юни)
14 юни
30 юни
 Есенна ваканция
30 октомври - 1 ноември
 Коледна ваканция
24 декември - 3 януари
 Междусрочна ваканция
30 януари - 3 февруари
 Пролетна ваканция
3-11 април
 ДЗИ по БЕЛ
19 май
 Втори ДЗИ
21 май
 Неучебен, но присъствен ден
25 май
 НВО в 7. клас по БЕЛ
16 юни
 НВО в 7. клас по математика
18 юни

https://lh3.googleusercontent.com/-JpbKpxTU4A4/X2xAqLFpLPI/AAAAAAAAfhE/ZAdPKoHyX5ETwbaXm-fwtF4cMXm8Iz4rQCLcBGAsYHQ/h1200/%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25B3.jpgОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:

ПГ и 1 клас
2, 3, 4 и 5гд клас
5абв, 6 и 7 клас
I смяна I смяна II смяна I смяна II смяна
през цялата година
октомври, декември, февруари и април
септември, ноември, януари, март и май
септември, ноември, януари, март, май
октомври, декември, февруари, април, юни

Конвенция на ООН за правата на детето – адаптирана версия за деца