СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

https://lh3.googleusercontent.com/-URVR8x6PRp4/XdP3XKKMd_I/AAAAAAAAWck/TevECbh2CLoKfDknj7ksdMl5kPPNRR3dACLcBGAsYHQ/h1200/e6f8da.png
СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 2019/2020 - II СРОК
Още документи за ученика ще откриете в секция ДОКУМЕНТИ.
2019/2020
1. клас
2. клас
3. клас
4. клас
5. клас
6. клас
7. клас
Учебни седмици
31 (14)
32 (14)
32 (14)
32 (16)
34 (16)
34 (16)
34 (18)
 Начало на учебната година
16 септември
 Край на I учебен срок
2 февруари
 Начало на II учебен срок
6 февруари
 Край на II учебен срок
29 май
16 юни
30 юни
 Есенна ваканция
1-3 ноември
 Коледна ваканция
21 декември - 5 януари
 Междусрочна ваканция
5 февруари
 Пролетна ваканция
11-20 април
 ДЗИ по БЕЛ
20 май
 Втори ДЗИ
22 май
 НВО в 7. клас по БЕЛ
  15 юни
 НВО в 7. клас по математика
17 юни

СУТРИН
СЛЕДОБЕД
I* и II клас
(35 мин.)
III и IV клас
(40 мин.)
V** – VII клас
(40 мин.)
II клас
(35 мин.)
III и IV клас
(40 мин.)
V – VII клас
(40 мин.)
час начало край час начало край час начало край час начало край час начало край час начало край
1. 8:00 8:35 1. 8:00 8:40 1. 7:30 8:10 1. 13:30 14:05 1. 13:30 8:40 1. 13:30 14:10
2. 8:45 9:20 2. 8:50 9:30 2. 8:20 9:00 2. 14:15 14:50 2. 14:20 9:30 2. 14:20 15:00
3. 9:30 10:05 3. 9:40 10:20 3. 9:10 9:50 3. 15:00 15:35 3. 15:30 10:20 3. 15:10 15:50
 голямо междучасие голямо междучасие голямо междучасие голямо междучасие голямо междучасие голямо междучасие
4. 10:30 11:05 4. 10:45 11:25 4. 10:15 10:55 4. 16:00 16:35 4. 16:15 11:25 4. 16:15 16:55
5. 11:15 11:50 5. 11:35 12:15 5. 11:05 11:45 5. 16:45 17:20 5. 17:05 12:15 5. 17:05 17:45
6. 12:00 12:35 6. 12:25 13:05 6. 11:55 12:35 6. 15:30 18:05 6. 17:55 13:05 6. 17:55 18:35
7. 12:40 13:20 7. 18:40 19:20

* - Учениците от ПГ и I клас учат през цялата учебна година само I смяна.
** - Vа и Vб във вторник I смяна започват уч.занятия от 07:30 ч. и приключват в 13:20 ч.
** - Vг и Vд във вторник I смяна започват  уч. занятия от 07:30 ч.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:
II, III, IV, Vаб
Vвгд, VI, VII
I смяна II смяна I смяна II смяна
октомври, декември, февруари, април, юни септември, ноември, януари, март, май септември, ноември, януари, март, май октомври, декември, февруари, април, юни