Страници

РЪКОВОДСТВО


МИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
Директор на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“

Магистър „Начална училищна педагогика“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Магистър „Финанси“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

I ПКС – „Начална училищна педагогика“ към Тракийски университет, гр. Стара Загора

СНЕЖАНКА ЦОЛОВА ЧЕРНЕВА
Заместник-директор по учебната дейност

Магистър „Начална училищна педагогика“ специализация музика към ЮЗУ Благоевград

II ПКС

МАРИЯ МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
Заместник-директор по учебната дейност

Магистър „Български и френски език“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
Магистър „Английска филология“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
Магистър „Финансов мениджмънт“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив