РЪКОВОДСТВО


МИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА Уикипедия
Директор на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“

❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
❉ Магистър „Финанси“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново
• I ПКС – „Начална училищна педагогика“ към Тракийски университет, гр. Стара Загора

СНЕЖАНКА ЦОЛОВА ЧЕРНЕВА
Заместник-директор по учебната дейност

❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ специализация музика към Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
• II ПКС

МАРИЯ МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
Заместник-директор по учебната дейност

❉ Магистър „Български и френски език“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
❉ Магистър „Английска филология“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
❉ Магистър „Финансов мениджмънт“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
• V ПКС