АЙЯ от А до Я уча и творя


Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ е включено в мрежата на иновативните училища с РЕШЕНИЕ №391 от 17 юли 2017 година на Министерски съвет.
ПРОЕКТ "АЙЯ от А до Я уча и творя"

През учебната 2018/2019 година, Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" отново разработва иновация чрез проект "АЙЯ от А до Я уча и творя". По проекта работи госпожа Павлина Балева, заедно с учениците от първи "г"клас по предмет Околен свят.

Чрез прилаганата иновация образователния процес в училището ще се фокусира върху изграждането на знания, умения, нагласи и навици с богата обща култура отворена към света. Проектното обучение и изнесените часове извън класната стая са едни от начините чрез които можем да превърнем училището в желана за учениците територия. Работата се базира на учебни проекти, които обхващат теми от учебното съдържание и предвиждат дейности за създаване на краен продукт. Достигането на крайния продукт се разбива на ситуации. Всяка ситуация може да обхваща един или няколко учебни часа. Тя ще завършва с оценка на работата.