ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТЧленове на Обществения съвет към Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора:
 1. ТИНКО АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ – Председател
 2. ЖАНЕТА ЗЛАТАНОВА – Родител
 3. ЙОРДАНКА МИРЧЕВА – Родител
 4. АНТОНИЯ СТРЕШКОВА – Родител
 5. ТИХОМИР ТЕНЕВ – Родител
 6. РУМЕН ВАСИЛЕВ – Представител на община Стара Загора
 7. ПЕТЪР КАЛЧЕВ – Общественик бивш възпитаник на 2 ОУ

Резервни членове:
 1. СНЕЖАНА СЛИВКОВА – Родител
 2. СТЕЛА ГИНИН – Родител
 3. РОСИЦА БОШНАКОВА – Родител
 4. МАЯ ВЕСЕЛИНОВА – Родител
 5. ПЕТКО ГЕОРГИЕВ – Родител