Анелия Загорчева

АНЕЛИЯ ЗАГОРЧЕВА
Длъжност: Старши учител по География и икономика
Стаж във II ОУ: Започва работа във Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“ през 2012 г.
Образование:
  • Магистър „География“ към СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София
  • ІІ специалност – „История“ към СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София
ПКС: V ПКС към Тракийски университет, ИПКУ – гр. Стара Загора
Сайт: