ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ


Кратък списък с платформи, инструменти и ресурси, които могат да Ви бъдат от полза при дистанционно преподаване и като цяло в образователния процес:

G Suite for Education - образователна облачна технология на Гугъл, включваща богат набор от инструменти/приложения:
 • Gmail – електронна поща
 • Google Drive – съхранение и споделяне на файлове
 • Google Classroom – организация на виртуална класна стая
 • Google Hangouts – чат и видео конференции
 • Google Docs, Sheets, Slides – онлайн документи, таблици и презентации
 • Google Forms – гугъл формуляри (тестове и анкети)
 • Google Maps – карти
Забележка: Създадените групи с Classroom и Hangouts трябва да включват членове с gmail акаунти от същия тип - личен или служебен.

Програми, записващи екрана във видео:
Платени платформи:
 • http://ucha.se – онлайн видео уроци и тестове
 • http://www.nimero.com – Енвижън е софтуерна система за началното образование, компенсираща липсата на достатъчно оборудване за учебния процес
 • https://www.mozaweb.com/bg/mozabook – образователен презентационен софтуер за интерактивна дъска
 • https://web.seesaw.me – платформа за улеснена комуникация, наподобяваща виртуална класна стая (безплатната версия не съхранява създаденото след края на учебната година и има лимит до 5 класа)