Страници

УЧИТЕЛИ

Данни за 2019/2020 учебна година:
ПГ Магдалена Славова
ново крило

I а Денка Иванова 20 I

I б Яна Тенева 13 I I а М. Горчева
I в Соня Рачева 14 I I в Б. Книжаров
I г Илияна Атанасова 21 I I г М. Костова
I д Г. Дянкова 16 I I д М. Тенева
II а Илиана Даскалова 7 партер II а М. Гочева
II б Мара Цонева 15 I

II в Иванка Хаджиева 27 I

II г Павлина Балева 31 II

II д Красимира Тонева 17 партер

III а Ренета Андреева 30 II

III б Габриела Бистрева 18 I

III в Мария Вангелова 5 партер II в Д. Маринова
III г Юлияна Джонджорова 4 партер III а Д. Кренчева
III д Маруся Колева 8 партер III д Д. Великова
IV а Яна Колаксъзова 28 II

IV б Мима Михайлова 25 II

IV в Данка Тодорова 24 II

IV г Калинка Димитрова 26 II

IV д Рая Стефанова 29 II

V а Ради Стайков (с нач. етап) 32 I

V б Теодора Русева (с нач. етап) 33 I

V в Неда Русева 17 II

V г Пламен Николов 15 I

V д Димка Василева 18 II

VI а Мая Сандева 31 II

VI б Дида Мирчева 28 II

VI в Стефка Кочева 33 II

VI г Анка Мурлиева 30 II

VI д Гергана Петкова 27 II

VII а Анелия Загорчева 29 II

VII б Маргарита Банова 25 II

VII в Милена Дженева 24 II

VII г Гергана Белева 32 II

VII д Марияна Стоянова 26 II6
IV а Соня Гавазова


библиотека
III б Р. Паскалева


стая запад
IV д Таня Илиева


актова зала
II г Д. Чончева

Анна Иванова (изобразително изкуство)
Владимир Илиев (ИТ, ръководител на направление „ИКТ“) интеракт. залаГергана Вълкова (изобразително изкуство)
Даниела Димитрова (музика)
Елеонора Йорданова (история)
Живко Желев (АЕ)
Йоанна Михайлова (ДБТ)
Радостина Илчева (АЕ)
Свилен Милчев (ИТ) интеракт. залаСтоян Радев (музика)
Стоянка Робакова (математика)


Милена Желязкова Технологии и предприемачество Директор на II ОУ „Петко Р. Славейков“
Снежанка Чернева Технологии и предприемачество Заместник-директор по учебната дейност
Мария Александрова БЕЛ, АЕ Заместник-директор по учебната дейност
Даниел Проданов Заместник-директор по административната дейност
Владимир Илиев ИТ Ръководител на направление ИКТИнформационни и комуникационни технологии
Златица Радева Психолог
Николета Георгиева Психолог
Анелия Загорчева География и икономика Прогимназиален етап
Анка Мурлиева Химия, физика, ЧП Прогимназиален етап
Анна Иванова Изобразително изкуство Прогимназиален етап
Антония Чакърова-Гинева АЕ Начален етап
Борис Книжаров ЦОУДЦелодневна организация на учебния ден Начален етап
Габриела Събкова
Начален етап
Галя Дянкова
Начален етап
Гергана Петкова Математика, ИТ Прогимназиален етап
Гергана Вълкова Изобразително изкуство Начален и прогимназиален етап
Гергана Белева-Аврамова Английски език Прогимназиален етап
Даниела Димитрова Музика Начален и прогимназиален етап
Данка Тодорова
Начален етап
Деляна Маринова ЦОУД Начален етап
Денка Иванова
Начален етап
Десислава Великова ЦОУД Начален етап
Десислава Кренчева ЦОУД Начален етап
Дида Мирчева БЕЛ Прогимназиален етап
Димка Василева БЕЛ Прогимназиален етап
Добринка Чончева ЦОУД Начален етап
Елеонора Йодранова История и цивилизации Прогимназиален етап
Живко Желев Английски език Прогимназиален етап
Иванка Хаджиева
Начален етап
Илиана Даскалова
Начален етап
Илияна Атанасова
Начален етап
Йоанна Михайлова Технологии и предприемачество Прогимназиален етап
Калинка Димитрова
Начален етап
Красимира Тонева
Начален етап
Магдалена Славова
Подготвителна група
Мара Цонева
Начален етап
Маргарита Банова БЕЛ Прогимназиален етап
Мариана Стоянова Математика Прогимназиален етап
Мария Вангелова
Начален етап
Мария Костова ЦОУД Начален етап
Мария Тенева ЦОУД Начален етап
Мария Горчева-Неделкова ЦОУД Начален етап
Марияна Стоева-Хаджийска Английски език Начален етап
Маруся Колева
Начален етап
Мая Сандева Биология и здравно образование, ЧП Прогимназиален етап
Милена Дженева История и цивилизации Прогимназиален етап
Мима Михайлова
Начален етап
Минка Гочева ЦОУД Начален етап
Неда Русева БЕЛ Прогимназиален етап
Павлина Балева
Начален етап
Пламен Николoв ФВС Прогимназиален етап
Ради Стайков ФВС Прогимназиален етап
Радостина Илчева Английски език Прогимназиален етап
Рая Стефанова
Начален етап
Ренета Андреева
Начален етап
Розалина Паскалева ЦОУД Начален етап
Русалин Георгиев ФВС Начален етап
Теодора Русева БЕЛ Прогимназиален етап
Свилен Милчев ИТ Прогимназиален етап
Соня Гавазова ЦОУД Начален етап
Соня Рачева
Начален етап
Стефка Кочева Математика Прогимназиален етап
Стоян Радев Музика Прогимназиален етап
Стоянка Робакова Математика Прогимназиален етап
Таня Илиева ЦОУД Начален етап
Юлияна Джонджорова
Начален етап
Яна Тенева
Начален етап
Яна Колаксъзова
Начален етап

* - Използвайте заглавията за да сортирате по желан критерий.