Стефка Кочева

Стефка Кочева
Старши учител по Математика и Информационни технологии

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2013 г.

Магистър - "Математика и информатика" към ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив.

Професионално-педагогическа специализация "Детско-юношеска и училищна психология" - ДИПКУ Стара Загора

II ПКС