Стоян Радев

Стоян Радев
Старши учител по Музика

Започва работа във Второ ОУ през 1995 г.

Магистър - "Музикална педагогока" - Пиано към ВМПУ - гр. Пловдив