Страници

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка с Общия регламент за защита на личните данни (в сила от 25 май 2018 г.), Ви предоставяме форма за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни (ДЛЗД).
Адрес на ДЛЗД: гр. Стара Загора 6000, ул. „Ген. Столетов“ 111