Илиана Даскалова

Илиана Даскалова
Старши учител в начален етап.

Започва работа във Второ ОУ през 1993 г.

Магистър  - „Начална училищна педагогика“  към ВПИ „Неофит Рилски“- гр. Благоевград

IV ПКС