ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ02.06.1863 г.
В Стара Загора е открито първото класно девическо училище.

01.09.1881 г.
Прераства в Областна девическа гимназия (втората в България) с директор Анастасия Тошева. По същото време е обявен търг за строеж на училищна сграда в Стара Загора. Търгът е спечелен от гръцкия предприемач Михалос.

16.09.1882 г.
Областната девическа гимназия се настанява тържествено в построената за нея сграда на ул. „Ген. Столетов” №111. Сградата се състои от 24 класни стаи на 3 етажа.

17.10.1885 г.
Областната девическа гимназия е преименувана в Старозагорска девическа гимназия.

1892 г.
Гимназията се преименува в Мариинска Старозагорска девическа гимназия.

1904/1905 г.
Тук се помещава Държавно девическо педагогическо училище.

1915 г.
Училището носи името Народна смесена прогимназия „П. Р. Славейков”

1930/1931 г.
Обособява се Втора народна смесена прогимназия „П. Р. Славейков”

1933 г.
Помещава се Старозагорска държавна девическа гимназия.

1934/1935 г.
Гимназията се слива с Мъжка държавна гимназия „Иван Вазов”

15.09.1936 г.
Отново се преобразува в Девическа гимназия

1937 г.
Държавната девическа гимназия приема името „Мария-Луиза”

1944/1947 г.
Народна девическа гимназия

1947 г.
Народната девическа гимназия приема името „Гео Милев”

1949/1950 г.
Обособява се Второ народно основно училище „П. Р. Славейков”

01.09.1950 г.
Училището става Базова прогимназия към Учителски институт

1957/1958 г.
Базовата прогимназия се трансформира във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков”.

1965 г.
Пристроено е ново крило на североизточната част на основната сграда на 3 етажа с 9 класни стаи, 2 хранилища и коридори. На южната стена на новото крило е направено декоративно пано по мотив от „Изворът на Белоногата”.

21.11.1989 г.
Сградата е обявена за архитектурен паметник на културата