Ренета Андреева

Ренета Андреева
Старши учител в начален етап.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 1992 г.

Магистър - "НУП и ПУП" към ПУ"Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив