Соня Рачева

Соня Рачева
Старши учител в начална степен.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 1985 г.

"Предучилищна педагогика с руски език" към ПИДУ "Анастасия Тошева" - гр. Стара Загора

Магистър - "Начална училищна педагогика" към ПУ"Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

Бакалавър - "Начална училищна педагогика с английски език" към ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново

I ПКС