Рая Стефанова

Рая Стефанова
Учител в начална степен.

Започва работа във Второ ОУ през 2012 г.
Магистър - "Предучилищна и начална училищна педагогика" към Тракийски университет - гр. Стара Загора.

Сертифициран Google обучител - Ниво 2.