Анка Мурлиева

Анка Мурлиева
Старши учител по Химия и физика.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2011 г.

Магистър - "Химия и физика" към ПУ"Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

Следдипломна квалификация - "Информационни технологии" към ПУ"Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив