Стоянка Робакова

Стоянка Робакова
Старши учител по Математика.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2012 година.

Магистър - "Математика" към ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

Професионална квалификация - "Учител по информационни технологии" към ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

IV ПКС