Мария Вангелова

Мария Вангелова 
Старши учител начален етап.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 1989 г.

Магистър - "Начална училищна педагогика" към ПУ "Паисий Хилендарски"- гр. Пловдив

II ПКС