ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


Уважаеми ученици и родители,

Второ ОУ „Петко Р. Славейков“ от 16.03.2020 г. (понеделник) стартира обучение в ел. среда, предвид създалата се ситуация за периода до 29.03.2020, или до второ нареждане.

Всички учители имат пълната готовност и ресурси да осъществяват ел. обучение в домашни условия в рамките на пет часа от 9:00ч до 14:00 ч, като установяват комуникация от разстояние със своите ученици и техните родители.
Изборът на конкретен вариант и платформа се прави от самия учител. Това не са само консултации, а и обучение, включително тестове, презентации, видео уроци, като се дава възможност на учителите сами да преценят какво им е нужно и как могат да го направят, така че да получават обратна връзка от учениците, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на всички участници в процеса.

В училището използваме различни платформи, начини и ресурси на комуникация, които ще са от полза за дистанционното обучение и като цяло в образователния процес:
  • Shkolo.bg – ел. дневник, включващ модул за създаване на тестове (видеоурок), учебни материали и комуникация чрез съобщения
  • G Suite for Education – образователна облачна технология на Гугъл, включваща богат набор от инструменти (вкл. виртуалната класна стая Google Classroom)
Някои от учителите ще използват:
  • zoom.us – видео връзка, вкл. виртуална класна стая
  • academico – YouTube образователни видеа
  • ел. варианти на учебниците, които издателствата предлагат
  • ucha.se
  • bg.Khanacademy.org
  • и др. безплатни платформи и инструменти от списъка

Уважаеми родители, моля да подкрепите процеса на учене в ел. среда от разстояние.

Съдействайте за осигуряване на ел. профили на вашите деца в ел. платформи, които изискват това.

Търсете постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от съответния учител за деня и осигурявайте контрол!

Пожелавам успех!
Бъдете здрави!

Милена Желязкова, директор на Второ ОУ „Петко Р. Славейков“, Стара Загора