Даниела Димитрова

Даниела Димитрова 
Старши учител по Музика

Започва работа във Второ ОУ през

Магистър - "Музикална педагогика" - специалност Пиано към Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство- гр. Пловдив

II ПКС към СУ "Св. Климент Охридски" - ЦИУУ гр. София