Данка Тодорова

Данка Тодорова 
Главен  учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 1989 г.

„Предучилищна педагогика" към ИДУ „Анастасия Тошева" - гр. Стара Загора

„Начална педагогика“ към ИДНУ „Т. Киркова“- гр. Добрич

Магистър -  „Начална училищна педагогика“ към ПУ „П. Хилендарски“ - гр. Пловдив

Следдипломна квалификация „Счетоводство, финанси и контрол“ – Институт за следдипломна квалификация към УНСС- гр. София

II ПКС