Русалин Георгиев

Русалин Георгиев
Учител по Физическо възпитание и спорт.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2016 г.

Магистър - "Спорт в училище" към ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

Магистър - "Филмово и телевизионо операторство" към ЮЗУ "Неофит Рилски" - г. Благоевград