ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН


https://lh3.googleusercontent.com/-UbZF-uhklkY/XtTd3n1qP5I/AAAAAAAAaVc/nk6KDdcuS1gVOQPHD-Ox6C09nviPmCjnwCLcBGAsYHQ/h1200/%25D0%259E%25D0%25A3%25D0%2594.jpg


От учебната 2019/2020 г., за втора поредна година, Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ – Стара Загора работи по проект BG05M2OP001-2.012 – 0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Информация в МОН: oud.mon.bg
Информация за програмата: sf.mon.bg

Сформирана група във Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“ – Стара Загора за учебната 2020/2021:

1. Малки откриватели Рая Стефанова САЙТ