Страници

ДОКУМЕНТИ

БДП – безопасност на движението по пътищата
ДЧФВС – Допълнителен час по физическо възпитание и спорт
СИП – свободно избираем предмет
ФУЧ – факултативно избираем предмет

Документи за ученика ще откриете и в секция ЗА УЧЕНИКА