Мима Михайлова

Мима Михайлова
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2014 г.

Магистър - "Начална училищна педагогика" към ВПИ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград

II ПКС