Габриела Събкова

Габриела Събкова
Учител в Начален етап.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2016 г.

Магистър "Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика" към Тракийски университет - гр. Стара Загора