Павлина Балева

Павлина Балева
Старши учител в начална степен

Започва работа във Второ ОУ през 2015 г.

Бакалавър - "Предучилищна и начална училищна педагогика" към Бургаски Свободен Университет - гр. Бургас

Магистър - "Предучилищна и начална училищна педагогика" към Тракийски университет - гр. Стара Загора

V ПКС