Красимира Тонева

Красимира Тонева
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ ОУ през 2013г

Бакалавър  - „Начална училищна педагогика“ към ШУ „Епископ Константин Преславски“ - гр. Шумен