Страници

Владимир Илиев

Владимир Илиев

Длъжност: Ръководител на направление „ИКТ“, старши учител по ИТ
Стаж във II ОУ: Започва работа във Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“ през 2017 г.
Образование: Бакалавър „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново
ПКС: IV ПКС към Тракийски университет, ДИПКУ – гр. Стара Загора
Сайт: https://sz2ou.blogspot.com