Маргарита Банова

Маргарита Банова
Старши учител по Български език и литература

Започва работа във Второ основно училище през 2016г.

Магистър - „Българска филология“ към ВТУ„Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново
V ПКС