БДП

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - 2020/2021 г.
СВАЛИ План - БДП 2020/2021
СВАЛИ Концепция
СВАЛИ Стратегия
СВАЛИ Програма за обучение по БДП за ПГ
СВАЛИ Програма за обучение по БДП за I клас
СВАЛИ Програма за обучение по БДП за II клас
СВАЛИ Програма за обучение по БДП за III клас
СВАЛИ Програма за обучение по БДП за IV клас
СВАЛИ Програма за обучение по БДП за V клас
СВАЛИ Програма за обучение по БДП за VI клас
СВАЛИ Програма за обучение по БДП за VII клас

ПОСЕТИ Материали за БДП в сайта на МОН
ПОСЕТИ Презентация за 18 ноември - Световен ден за възпоменания на жертвите от ПТП