Прием в ПГ за учебната 2021/2022 г.

Документи ще се приемат от 15.03.2021 до 31.05.2021 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч. в канцеларията на училището.

Необходими документи:
❉ копие от акт за раждане;
❉ копие от лична карта или документ за настоящ адрес.