logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

65271742 358559001725893 778212331317362688 n11111Интересни проекти по Биология и ЗО изготвиха седмокласници, използвайки екологични материали и отпадъци подлежащи на рециклиране. Работиха върху модел на устойчив град, изграждането на ферма за отглеждане на животни и полезни предмети за бита. Темата е "Устойчиво развитие и здравословен начин на живот". Тя разглежда възобновяемите и невъзобновяеми ресурси на нашата планета, тяхното рационално използване, опазването на околната среда, съчетано с развитието на обществото.

Галерия