434343433333Учениците от II "б" клас се включиха активно в кампанията "Хартиена война".

Второкласниците демонстрираха инициативност, мотивираност, организираност и показаха отговорно отношение спрямо отпадъците и опазването на околната среда.