logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

collageRB Z KnЗаключителното събитие на Славейковите дни събра ученици, родители, учители, ръководители на училището и председателя на настоятелството г-жа Бончева.

В цялостна композиция бяха представени в последователен ред - Филм посветен на делото на Петко Славейков с автор Владимир Илиев, композиция от стихотворения на патрона ни, чрез които учениците от V "б" клас представиха най-важните моменти от жизнения и творчески път на Дядо Славейков. Масовост на участието - 16 изпълнители, сред които най-ярко се открои изпълнението на Рая Гънчева на поемата "Изворът на Белоногата". В поетичната композиция бяха включени и три изпълнения на "Славейчатата", които - вече традиционно - закриха събитието с изпълнението на "Татковина". Химнът пяха, изправени на крака, и учениците, и гостите на поетичната вечер.

Галерия