logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

ИлчеваСтарши учител по Английски език. 

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 1992 г.

Магистър - "Руска филология" към ПУ"Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив;

Втора специалност Български език и литература.

Магисър - "Английска филология" към ВТУ"Св.Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново

II ПКС