ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ И ГФО