logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

ТеневУчител по Физическо възпитание и спорт.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2015 година.

Магистър - "Спорт за високи постижения - баскетбол" към НСА "Васил Левски", гр. София.

Бакалавър - "Треньор по баскетбол" към НСА "Васил Левски", гр. София.

Професионална квалификация "Педагогическа правоспособност" към ДИПКУ - Тракийски университет, гр. Стара Загора.

IV ПКС