logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

НиколовСтарши учител по Физическо възпитание и спорт.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2014 година.

Магистър - "Начална педагогика - Физическо възпитание и спорт" към ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив.

Магистър - "Учител по Физическо възпитание и спорт" към НСА "Васил Левски", гр. София.

IV ПКС