logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

Маргарита Банова

BanovaСтарши учител по Български език и литература

Започва работа във Второ основно училище през 2016г.

Магистър - „Българска филология“ към ВТУ„Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

V ПКС

Габриела Бистрева

БистреваУчител в Начален етап.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2016 г.

Магистър - "Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика" към Тракийски университет - гр. Стара Загора

Русалин Георгиев

ГеоргиевУчител по Физическо възпитание и спорт.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2016 г.

Магистър - "Спорт в училище" към ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

Магистър - "Филмово и телевизионо операторство" към ЮЗУ "Неофит Рилски" - г. Благоевград

Таня Илиева

ИлиеваУчител в Начален етап.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2016 г.

Магистър - "Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика" към Тракийски университет - гр. Стара Загора

Бакалавър - "Специална педагогика" към Бургаски свободен университет - г. Бургас