вторник, 22 юни 2021 г.

Националната изложба „Моето любимо училище“

Мартин Кондузов от 2.А клас от Второ основно училище „Петко Р. Славейков“, гр. Стара Загора, е носител на първа награда в петото издание на Национална изложба за ученическото творчество „Заедно“ на тема „Моето любимо училище“.

Второкласникът е ученик в паралелка с изучаване на предприемачество и програмиране (ИУЧ), с класен ръководител г-жа Денка Иванова. Мартин Кондузов е награждаван многократно в различни национални състезания за дигитална рисунка и информационни технологии.


В Националната изложба се включиха 382-ма ученици от 54 училища в 16 области. Инициативата се радва на изключителен интерес от страна на децата, както от цяла България, така и от училища в чужбина.


Петото издание на детския форум е организирано от НУ „Ц. Гинчев“, гр. Лясковец, Община Лясковец, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие и Сдружение „ЗОВ България“.