петък, 11 юни 2021 г.

Национален конкурс за плакат „Пази семейството си на пътя“

За отличното си представяне Зефира Стоянова от 7 „г“ клас получи грамота от провелия се Национален конкурс за плакат „Пази семейството си на пътя“.

Съвместната инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Държавна агенция за закрила на детето цели да засили вниманието на подрастващите към проблемите на пътната безопасност.


Ученичката е подготвена от г-н Илиев, ръководител на направление „ИКТ“.