четвъртък, 10 юни 2021 г.

Национален конкурс-викторина „По пътя на Бедреддин“

На Националния конкурс-викторина за ученически текстове, рисунки и мултимедия, посветен на похода „По пътя на Бедреддин“ бяха отличени с грамоти и парични награди:
второ място в кат. „Мултимедийни презентации“ – екипа Валена Харизанова и Йолана Борисова (5 Г)
трето място в кат. „Мултимедийни презентации“ – Зефира Стоянова (6 Г)
трето място в кат. „Есе“ – Даниела Райчева (7 Б)

Учениците са подготвени от г-н Илиев, ръководител на направление „ИКТ“.


Организатори: КПД „Родно Лудогорие“ – София и клуб „Родолюбие“ при ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово, с подкрепата на МОН.