сряда, 9 юни 2021 г.

9 юни – Международен ден на приятелството

По инициатива на учениците от Ученическия съвет и с тяхното активно участие, във всички 4-ти и 5-ти класове се отбеляза Международния ден на приятелството. По този повод изработиха презентации, проведоха беседи и създадоха свои рецепти за приятелство. Така всеки един клас създаде подходяща атмосфера за развиване на уменията за общуване, работа в екип, подкрепа и взаимопомощ.