вторник, 11 май 2021 г.

Гостуват музиканти от Центъра за подкрепа за личностно развитие

На 28.04.2021 г. на гости на ученици от Второ основно училище бяха Ани Минчева и Цветан Минчев от Центъра за работа с деца. Пред учениците от 3 а, 3 г, и 4 б класове те представиха народния музикален инструмент – тамбура.

За всички ученици беше изключително вълнуващо да се запознаят с устройството, приятния звънлив и нежен тембър на този инструмент. Бяха изпълнени произведения от народната, класическа и популярна музика. Учениците имаха възможност да зададат въпроси и да разширят познанията си за този инструмент и музиката като цяло.